Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. december 11., Hétfő - Strasbourg

9. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy szavazásra vonatkozó kérelmet kapott a Verts/ALE képviselőcsoporttól és több képviselőtől a JURI bizottságnak a 2017. november 29-i jegyzőkönyvben bejelentett arra irányuló határozatát követően, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd (2017.11.29-i jegyzőkönyv, 8. pont ).

A szavazásra holnap kerül sor.

Az elnök bejelenti, hogy a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport nem juttatott el hozzá a 2017. november 29-i szerdai jegyzőkönyben bejelentett (2017.11.29-i jegyzőkönyv, 8. pont ) intézményközi tárgyalások megkezdésére vonatkozó határozatokkal kapcsolatos kérelmet.

A(z) CULT, AFCO és IMCO et JURI bizottságok tehát az eljárási szabályzat 69c. pontjának (2) bekezdésében szereplő határidő lejártát követően meg tudták kezdeni a tárgyalásokat.

°
° ° °

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikkének (1) bekezdése alapján több bizottság úgy határozott, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd:

- IMCO bizottság a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásáról, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó engedélyezési rendszerekre és követelményekre vonatkozó értesítési eljárás megállapításáról, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Előadó: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- IMCO bizottság a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)). Előadó: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- ECON bizottság és LIBE az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)). Előadók: Mady Delvaux és Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport írásban kérheti holnap, december 12., éjfélig bezárólag, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat