Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 11 decembrie 2017 - Strasbourg

9. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că a primit o solicitare de vot din partea Grupului Verts/ALE, precum și din partea mai multor deputați, atingând pragul mediu, cu privire la decizia Comisiei JURI de a începe negocieri interinstituționale care a fost anunțată în cadrul procesului verbal din 29 noiembrie 2017 (punctul 8 al PV din 29.11.2017).

Votarea va avea loc mâine, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Președintele a anunțat că nu a primit nicio solicitare din partea unui număr de deputați sau a unuia sau mai multor grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu privind celelalte decizii de inițiere a negocierilor interinstituționale anunțate în procesul-verbal de miercuri 29 noiembrie 2017 (punctul 8 al PV din 29.11.2017).

Comisiile CULT, AFCO și IMCO/JURI au putut, prin urmare, să înceapă negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

°
° ° °

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

- IMCO, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o procedură de notificare pentru regimurile de autorizare și cerințele legate de servicii, și de modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Raportor: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- IMCO, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)). Raportor: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- ECON și LIBE, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)). Raportori: Mady Delvaux și Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură, un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții zilei de mâine, marți, 12 decembrie, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate