Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 december 2017 - Straatsburg

13. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000089/2017) van Danuta Maria Hübner, namens de Commissie AFCO, aan de Raad: Het enquêterecht van het Europees Parlement (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017);

- (O-000090/2017) van Danuta Maria Hübner, namens de Commissie AFCO, aan de Commissie: Het enquêterecht van het Europees Parlement (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017).

Juridische mededeling - Privacybeleid