Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2934(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000077/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000077/2017 (B8-0612/2017)

Συζήτηση :

PV 11/12/2017 - 14
PV 18/01/2018 - 11

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

14. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)

Έχει κατατεθεί η ακόλουθη μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (άρθρο 130β του Κανονισμού):

- (O-000077/2017) που κατέθεσε ο Alain Cadec, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς την Επιτροπή: Διένεξη ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με την αλιεία του κάβουρα της Αρκτικής στο αρχιπέλαγος Sνalbard (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου