Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0282B(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0380/2017

Indgivne tekster :

A8-0380/2017

Forhandlinger :

PV 11/12/2017 - 16
CRE 11/12/2017 - 16

Afstemninger :

PV 12/12/2017 - 5.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0476

Protokol
Mandag den 11. december 2017 - Strasbourg

16. Ændringer til diverse forordninger vedrørende landbrug og udvikling af landdistrikter ***I (forhandling)
CRE

Udkast til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013 og (EU) nr. 652/2014 [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Albert Deß (A8-0380/2017)

Albert Deß forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Indlæg af Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Talere: Czesław Adam Siekierski for PPE-Gruppen, Paolo De Castro for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Ulrike Müller for ALDE-Gruppen, Ivari Padar, for at stille et blåt kort-spørgsmål (formanden afbrød taleren, eftersom hans indlæg ikke var et blåt kort-spørgsmål), Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Philippe Loiseau for ENF-Gruppen, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Peter Jahr, Tibor Szanyi, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot og Franc Bogovič.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Monika Beňová og Notis Marias.

Talere: Corina Crețu og Albert Deß.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.2 i protokollen af 12.12.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik