Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0282B(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0380/2017

Esitatud tekstid :

A8-0380/2017

Arutelud :

PV 11/12/2017 - 16
CRE 11/12/2017 - 16

Hääletused :

PV 12/12/2017 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0476

Protokoll
Esmaspäev, 11. detsember 2017 - Strasbourg

16. Erinevate põllumajanduse ja maaelu arengu poliitikavaldkonna määruste muutmine ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1308/2013 ja (EL) nr 652/2014 [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Albert Deß (A8-0380/2017)

Albert Deß tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige).

Sõna võtsid Czesław Adam Siekierski fraktsiooni PPE nimel, Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Ulrike Müller fraktsiooni ALDE nimel, Ivari Padar küsimuse esitamiseks sinist kaarti esitades (asepresident katkestas sõnavõtu, kuna tegemist ei olnud sinise kaardi küsimusega), Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel, Philippe Loiseau fraktsiooni ENF nimel, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Peter Jahr, Tibor Szanyi, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot ja Franc Bogovič.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Monika Beňová ja Notis Marias.

Sõna võtsid Corina Crețu ja Albert Deß.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2017 protokollipunkt 5.2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika