Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0282B(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0380/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0380/2017

Keskustelut :

PV 11/12/2017 - 16
CRE 11/12/2017 - 16

Äänestykset :

PV 12/12/2017 - 5.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0476

Pöytäkirja
Maanantai 11. joulukuuta 2017 - Strasbourg

16. Useisiin maatalouden ja maaseudun kehittämisen alaa koskeviin asetuksiin tehtävät muutokset ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 652/2014 muuttamisesta [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Albert Deß (A8-0380/2017)

Albert Deß esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Czesław Adam Siekierski PPE-ryhmän puolesta, Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta, Ivari Padar esittääkseen sinistä korttia nostamalla kysymyksen (puhemies keskeytti puhujan, sillä tämän puheenvuoro ei ollut sinistä korttia koskeva pyyntö), Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Philippe Loiseau ENF-ryhmän puolesta, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Peter Jahr, Tibor Szanyi, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot ja Franc Bogovič.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Monika Beňová ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Corina Crețu ja Albert Deß.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2017, kohta 5.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö