Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0282B(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0380/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0380/2017

Viták :

PV 11/12/2017 - 16
CRE 11/12/2017 - 16

Szavazatok :

PV 12/12/2017 - 5.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0476

Jegyzőkönyv
2017. december 11., Hétfő - Strasbourg

16. A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén érvényben lévő rendeletekhez fűzött módosítások ***I (vita)
CRE

Jelentés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, valamint az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Albert Deß (A8-0380/2017)

Albert Deß előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Felszólal: Czesław Adam Siekierski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Paolo De Castro, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ulrike Müller, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ivari Padar, aki kékkártyás kérdést tesz fel (Az elnök félbeszakítja a felszólalót, mivel ez a felszólalás nem kékkártyás kérdés), Luke Ming Flanagan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Martin Häusling, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Philippe Loiseau, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Peter Jahr, Tibor Szanyi, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot és Franc Bogovič.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Monika Beňová és Notis Marias.

Felszólal: Corina Crețu és Albert Deß.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.12.12-i jegyzőkönyv, 5.2. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat