Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0282B(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0380/2017

Pateikti tekstai :

A8-0380/2017

Debatai :

PV 11/12/2017 - 16
CRE 11/12/2017 - 16

Balsavimas :

PV 12/12/2017 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0476

Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras

16. Įvairių žemės ūkio ir kaimo plėtros srities reglamentų pakeitimai ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 652/2014 [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Albert Deß (A8-0380/2017)

Albert Deß pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Kalbėjo: Czesław Adam Siekierski PPE frakcijos vardu, Paolo De Castro S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Ulrike Müller ALDE frakcijos vardu, Ivari Padar, jis uždavė mėlynosios kortelės klausimą (pirmininkas pertraukė kalbėtoją, nes pastarojo kalba nebuvo mėlynosios kortelės klausimas), Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu, Philippe Loiseau ENF frakcijos vardu, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Peter Jahr, Tibor Szanyi, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot ir Franc Bogovič.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Monika Beňová ir Notis Marias.

Kalbėjo: Corina Crețu ir Albert Deß.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 12 12 protokolo 5.2 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika