Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0282B(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0380/2017

Texte depuse :

A8-0380/2017

Dezbateri :

PV 11/12/2017 - 16
CRE 11/12/2017 - 16

Voturi :

PV 12/12/2017 - 5.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0476

Proces-verbal
Luni, 11 decembrie 2017 - Strasbourg

16. Modificări ale mai multor regulamente din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului referitor la normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2016)0605 - C8-0404/2017- 2016/0282B(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Albert Deß (A8-0380/2017)

Albert Deß și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Au intervenit: Czesław Adam Siekierski, în numele Grupului PPE, Paolo De Castro, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Ulrike Müller, în numele Grupului ALDE, Ivari Padar, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” (Președintele l-a întrerupt pe vorbitor, deoarece intervenția acestuia nu constituia o întrebare din categoria „cartonașului albastru”), Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Philippe Loiseau, în numele Grupului ENF, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Peter Jahr, Tibor Szanyi, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot și Franc Bogovič.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Monika Beňová și Notis Marias.

Au intervenit: Corina Crețu și Albert Deß.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.2 al PV din 12.12.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate