Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0289(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0374/2017

Ingivna texter :

A8-0374/2017

Debatter :

PV 11/12/2017 - 17
CRE 11/12/2017 - 17

Omröstningar :

PV 12/12/2017 - 5.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0475

Protokoll
Måndagen den 11 december 2017 - Strasbourg

17. Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Rekommendation inför andra behandlingen av rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor, och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Linnéa Engström redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen, Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Gabriel Mato och Clara Eugenia Aguilera García.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Peter van Dalen, John Stuart Agnew, Jarosław Wałęsa, Isabelle Thomas och Ruža Tomašić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Corina Crețu och Linnéa Engström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.1 i protokollet av den 12.12.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy