Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0017(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0258/2017

Внесени текстове :

A8-0258/2017

Разисквания :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Гласувания :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Обяснение на вота
PV 12/12/2017 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Протокол
Понеделник, 11 декември 2017 г. - Страсбург

18. Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling представи доклада.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Изказаха се: Werner Langen (докладчик по становището на комисията ITRE), Seb Dance, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Julia Reid, от името на групата EFDD, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Stefan Eck, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Tiemo Wölken, Lieve Wierinck, Nicola Caputo и Dominique Riquet.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Notis Marias и Eleftherios Synadinos.

Изказа се Corina Crețu.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказа се Julie Girling.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 12.12.2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност