Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0017(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0258/2017

Indgivne tekster :

A8-0258/2017

Forhandlinger :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Afstemninger :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Stemmeforklaringer
PV 12/12/2017 - 5.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Protokol
Mandag den 11. december 2017 - Strasbourg

18. EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2003/87/EF for at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling forelagde betænkningen.

Indlæg af Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Talere: Werner Langen (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Seb Dance for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Julia Reid for EFDD-Gruppen, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Stefan Eck, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Tiemo Wölken, Lieve Wierinck, Nicola Caputo og Dominique Riquet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Notis Marias og Eleftherios Synadinos.

Indlæg af Corina Crețu.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Indlæg af Julie Girling.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 12.12.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik