Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0017(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0258/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0258/2017

Keskustelut :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Äänestykset :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Äänestysselitykset
PV 12/12/2017 - 5.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Pöytäkirja
Maanantai 11. joulukuuta 2017 - Strasbourg

18. EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkamiseksi ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmistelemiseksi [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling esitteli mietinnön.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Werner Langen (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Seb Dance S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Julia Reid EFDD-ryhmän puolesta, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Stefan Eck, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Tiemo Wölken, Lieve Wierinck, Nicola Caputo ja Dominique Riquet.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Notis Marias ja Eleftherios Synadinos.

Corina Crețu käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Julie Girling käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2017, kohta 5.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö