Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0017(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0258/2017

Ingivna texter :

A8-0258/2017

Debatter :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Omröstningar :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Röstförklaringar
PV 12/12/2017 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Protokoll
Måndagen den 11 december 2017 - Strasbourg

18. EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Werner Langen (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Seb Dance för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Julia Reid för EFDD-gruppen, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Stefan Eck, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Tiemo Wölken, Lieve Wierinck, Nicola Caputo och Dominique Riquet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Notis Marias och Eleftherios Synadinos.

Talare: Corina Crețu.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Julie Girling.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 12.12.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy