Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2069(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0385/2017

Ingivna texter :

A8-0385/2017

Debatter :

PV 11/12/2017 - 19
CRE 11/12/2017 - 19

Omröstningar :

PV 12/12/2017 - 5.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0487

Protokoll
Måndagen den 11 december 2017 - Strasbourg

19. Rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring [2017/2069(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Beatriz Becerra Basterrechea redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Csaba Sógor (föredragande av yttrandet från LIBE-utskottet).

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Krystyna Łybacka (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Ángela Vallina (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Pál Csáky för PPE-gruppen, Demetris Papadakis för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Peter Jahr, Virginie Rozière, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jordi Solé, Patrick O'Flynn, Eleftherios Synadinos, Jarosław Wałęsa, Jude Kirton-Darling, Arne Gericke, Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Francis Zammit Dimech och Michaela Šojdrová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios och Nicola Caputo.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen) och Beatriz Becerra Basterrechea.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.14 i protokollet av den 12.12.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy