Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0166(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0325/2017

Συζήτηση :

PV 11/12/2017 - 20
CRE 11/12/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.11
CRE 12/12/2017 - 5.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0484

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

20. Ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν (Έγκριση) *** - Ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν (Ψήφισμα) (συζήτηση)
CRE

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου [2017/2035(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Η Liisa Jaakonsaari παρουσιάζει την έκθεσή της και τη σύστασή της.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Iveta Grigule-Pēterse, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam και Alojz Peterle.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Liisa Jaakonsaari.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.11 και σημείο 5.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου