Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0166(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0325/2017

Debatter :

PV 11/12/2017 - 20
CRE 11/12/2017 - 20

Omröstningar :

PV 12/12/2017 - 5.11
CRE 12/12/2017 - 5.11

Antagna texter :

P8_TA(2017)0484

Protokoll
Måndagen den 11 december 2017 - Strasbourg

20. Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (godkännande) *** - Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (resolution) (debatt)
CRE

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan [2017/2035(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Liisa Jaakonsaari redogjorde för betänkandet och rekommendationen.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Eduard Kukan för PPE-gruppen, Julie Ward för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, och Iveta Grigule-Pēterse för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam och Alojz Peterle.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Georgios Epitideios.

Talare: Věra Jourová och Liisa Jaakonsaari.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.11 och punkt 5.12 i protokollet av den 12.12.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy