Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 11 декември 2017 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 4.Състав на Парламента
 5.Ред на работа
 6.Състав на Парламента
 7.Проверка на пълномощията
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 12.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 15.Внесени документи
 16.Изменения към различни регламенти в областта на земеделието и развитието на селските райони ***I (разискване)
 17.Устойчивото управление на външните риболовни флотове ***II (разискване)
 18.Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. ***I (разискване)
 19.Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна (разискване)
 20.Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (одобрение) *** - Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (резолюция) (разискване)
 21.По пътя към цифрова търговска стратегия (кратко представяне)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (169 kb) Присъствен списък (54 kb) 
 
Протокол (81 kb) Присъствен списък (11 kb) 
 
Протокол (263 kb) Присъствен списък (69 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност