Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 11. december 2017 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Arbejdsplan
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Valgs prøvelse
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 12.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)
 15.Modtagne dokumenter
 16.Ændringer til diverse forordninger vedrørende landbrug og udvikling af landdistrikter ***I (forhandling)
 17.Bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder ***II (forhandling)
 18.EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 ***I (forhandling)
 19.2017-rapport om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer (forhandling)
 20.Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Kasakhstan (Godkendelse) *** - Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Kasakhstan (Beslutning) (forhandling)
 21.Udvikling af en digital handelsstrategi (kortfattet forelæggelse)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (144 kb) Tilstedeværelsesliste (54 kb) 
 
Protokol (77 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) 
 
Protokol (248 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik