Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras
 1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Darbų programa
 6.Parlamento sudėtis
 7.Įgaliojimų tikrinimas
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 9.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 10.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 11.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 12.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 13.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 14.Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas)
 15.Gauti dokumentai
 16.Įvairių žemės ūkio ir kaimo plėtros srities reglamentų pakeitimai ***I (diskusijos)
 17.Tvarus išorės žvejybos laivynų valdymas ***II (diskusijos)
 18.ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę ***I (diskusijos)
 19.2017 m. ES pilietybės ataskaita: piliečių teisių stiprinimas demokratinių pokyčių Sąjungoje (diskusijos)
 20.ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas *** - ES ir Kazachstano tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (diskusijos)
 21.Skaitmeninės prekybos strategijos kūrimas (trumpas pristatymas)
 22.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (146 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (54 kb) 
 
Protokolas (78 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (11 kb) 
 
Protokolas (261 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (61 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika