Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 11 grudnia 2017 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 4.Skład Parlamentu
 5.Porządek obrad
 6.Skład Parlamentu
 7.Weryfikacja mandatów
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 10.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 12.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (złożenie)
 15.Składanie dokumentów
 16.Poprawki do różnych rozporządzeń w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich ***I (debata)
 17.Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi ***II (debata)
 18.Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. ***I (debata)
 19.Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2017 r. Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych zmian (debata)
 20.Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (Zgoda) *** - Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (rezolucja) (debata)
 21.W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego (krótka prezentacja)
 22.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (147 kb) Lista obecności (54 kb) 
 
Protokół (78 kb) Lista obecności (11 kb) 
 
Protokół (254 kb) Lista obecności (61 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności