Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Luni, 11 decembrie 2017 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 4.Componența Parlamentului
 5.Ordinea lucrărilor
 6.Componența Parlamentului
 7.Verificarea prerogativelor
 8.Componența comisiilor și delegațiilor
 9.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 10.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 11.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 12.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 14.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)
 15.Depunere de documente
 16.Modificări ale mai multor regulamente din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale ***I (dezbatere)
 17.Gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe ***II (dezbatere)
 18.Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 ***I (dezbatere)
 19.Raport privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice (dezbatere)
 20.Acordul de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan (aprobare) *** - Acordul de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan (rezoluție) (dezbatere)
 21.Către o strategie în domeniul comerțului digital (prezentare succintă)
 22.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (151 kb) Lista de prezenţă (54 kb) 
 
Proces-verbal (78 kb) Lista de prezenţă (11 kb) 
 
Proces-verbal (250 kb) Lista de prezenţă (62 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate