Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 11. decembra 2017 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Program práce
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 10.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 11.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 12.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie)
 15.Predloženie dokumentov
 16.Pozmeňujúce návrhy k rôznym nariadeniam v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka ***I (rozprava)
 17.Udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl ***II (rozprava)
 18.Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 ***I (rozprava)
 19.Správa o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny (rozprava)
 20.Dohoda o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (súhlas) *** - Posilnená dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (uznesenie) (rozprava)
 21.Smerom k stratégii digitálneho obchodu (stručná prezentácia)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (144 kb) Prezenčná listina (54 kb) 
 
Zápisnica (78 kb) Prezenčná listina (11 kb) 
 
Zápisnica (250 kb) Prezenčná listina (61 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia