Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2013(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0357/2017

Внесени текстове :

A8-0357/2017

Разисквания :

PV 12/12/2017 - 2
CRE 12/12/2017 - 2

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 12 декември 2017 г. - Страсбург

2. Доклад относно разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (разискване)
CRE

Доклад относно разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами [2017/2013(INI)] - Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами. Докладчици: Petr Ježek и Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Petr Ježek и Jeppe Kofod представиха доклада.

Изказа се Pierre Moscovici (член на Комисията).

Изказаха се: Luděk Niedermayer, от името на групата PPE, Peter Simon, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Dariusz Rosati, Ana Gomes, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nuno Melo, Bernd Lucke, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Simon, Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Sven Giegold, David Coburn, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от David Coburn и Thomas Mann, Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Roberts Zīle, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Evelyn Regner, José Manuel Fernandes, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas и Elly Schlein.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Franc Bogovič и Nicola Caputo.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Monika Beňová, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver и Csaba Sógor.

Изказаха се: Pierre Moscovici, Petr Ježek и Jeppe Kofod.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.3 от протокола от 13.12.2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност