Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0276(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0198/2017

Předložené texty :

A8-0198/2017

Rozpravy :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Hlasování :

PV 12/12/2017 - 5.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0478

Zápis
Úterý, 12. prosince 2017 - Štrasburk

4. Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Udo Bullmann a José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann a José Manuel Fernandes uvedli zprávu.

Vystoupily: Eva Kaili (zpravodajka výboru ITRE) a Inés Ayala Sender (zpravodajka výboru TRAN).

Vystoupil Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Mercedes Bresso (zpravodajka výboru REGI), Krzysztof Hetman (zpravodaj výboru EMPL), Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Lefteris Christoforou za skupinu PPE, Marco Valli za skupinu EFDD, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti a Othmar Karas.

Vystoupili: Jyrki Katainen, Udo Bullmann a José Manuel Fernandes.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.4 zápisu ze dne 12.12.2017.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Právní upozornění - Ochrana soukromí