Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0276(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0198/2017

Indgivne tekster :

A8-0198/2017

Forhandlinger :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Afstemninger :

PV 12/12/2017 - 5.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0478

Protokol
Tirsdag den 12. december 2017 - Strasbourg

4. Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Udo Bullmann og José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann og José Manuel Fernandes forelagde betænkningen.

Talere: Eva Kaili (ordfører for udtalelse fra ITRE ) og Inés Ayala Sender (ordfører for udtalelse fra TRAN).

Indlæg af Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen).

Talere: Mercedes Bresso (ordfører for udtalelse fra REGI), Krzysztof Hetman (ordfører for udtalelse fra EMPL), Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Lefteris Christoforou for PPE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti og Othmar Karas.

Talere: Jyrki Katainen, Udo Bullmann og José Manuel Fernandes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 12.12.2017.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik