Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0276(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0198/2017

Esitatud tekstid :

A8-0198/2017

Arutelud :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Hääletused :

PV 12/12/2017 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0478

Protokoll
Teisipäev, 12. detsember 2017 - Strasbourg

4. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamine ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) 2015/1017 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamise ning kõnealuse fondi ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tehnilise täiustamise osas [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Udo Bullmann ja José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann ja José Manuel Fernandes tutvustasid raportit.

Sõna võtsid Eva Kaili (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja) ja Inés Ayala Sender (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Jyrki Katainen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Mercedes Bresso (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Krzysztof Hetman (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lefteris Christoforou fraktsiooni PPE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti ja Othmar Karas.

Sõna võtsid Jyrki Katainen, Udo Bullmann ja José Manuel Fernandes.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2017 protokollipunkt 5.4.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika