Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0276(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0198/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0198/2017

Keskustelut :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Äänestykset :

PV 12/12/2017 - 5.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0478

Pöytäkirja
Tiistai 12. joulukuuta 2017 - Strasbourg

4. Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Udo Bullmann ja José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann ja José Manuel Fernandes esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Eva Kaili (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Inés Ayala Sender (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Mercedes Bresso (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Krzysztof Hetman (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lefteris Christoforou PPE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti ja Othmar Karas.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen, Udo Bullmann ja José Manuel Fernandes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2017, kohta 5.4.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö