Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0276(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0198/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0198/2017

Viták :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Szavazatok :

PV 12/12/2017 - 5.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0478

Jegyzőkönyv
2017. december 12., Kedd - Strasbourg

4. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása ***I (vita)
CRE

Jelentés az 1316/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Udo Bullmann és José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann és José Manuel Fernandes előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Eva Kaili (az ITRE bizottság véleményének előadója) és Inés Ayala Sender (a TRAN bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Mercedes Bresso (a REGI bizottság véleményének előadója), Krzysztof Hetman (az EMPL bizottság véleményének előadója), Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lefteris Christoforou, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti és Othmar Karas.

Felszólal: Jyrki Katainen, Udo Bullmann és José Manuel Fernandes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.12.12-i jegyzőkönyv, 5.4. pont .

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat