Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0276(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0198/2017

Pateikti tekstai :

A8-0198/2017

Debatai :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Balsavimas :

PV 12/12/2017 - 5.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0478

Protokolas
Antradienis, 2017 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras

4. Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimas ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Udo Bullmann ir José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann ir José Manuel Fernandes pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Eva Kaili (ITRE komiteto nuomonės referentė) ir Inés Ayala Sender (TRAN komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Mercedes Bresso (REGI komiteto nuomonės referentė), Krzysztof Hetman (EMPL komiteto nuomonės referentas), Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Lefteris Christoforou PPE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti ir Othmar Karas.

Kalbėjo: Jyrki Katainen, Udo Bullmann ir José Manuel Fernandes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 12 12 protokolo 5.4 punktas

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Teisinė informacija - Privatumo politika