Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0276(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0198/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0198/2017

Debates :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Balsojumi :

PV 12/12/2017 - 5.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0478

Protokols
Otrdiena, 2017. gada 12. decembris - Strasbūra

4. Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana ***I (debates)
Stenogramma

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) 2015/1017 attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšanu, kā arī šā fonda un Eiropas Investīciju konsultāciju centra tehnisku uzlabojumu ieviešanu [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Udo Bullmann un José Manuel Fernandes (A8-0198/2017).

Udo Bullmann un José Manuel Fernandes iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Eva Kaili (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja) un Inés Ayala Sender (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Mercedes Bresso (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Krzysztof Hetman (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Lefteris Christoforou PPE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti un Othmar Karas.

Uzstājās Jyrki Katainen, Udo Bullmann un José Manuel Fernandes.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.12.2017. protokola 5.4. punkts.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Juridisks paziņojums - Privātuma politika