Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0276(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0198/2017

Teksty złożone :

A8-0198/2017

Debaty :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Głosowanie :

PV 12/12/2017 - 5.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0478

Protokół
Wtorek, 12 grudnia 2017 r. - Strasburg

4. Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawcy: Udo Bullmann i José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann i José Manuel Fernandes przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrały: Eva Kaili (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE) i Inés Ayala Sender (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN).

Głos zabrał Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Mercedes Bresso (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Krzysztof Hetman (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Lefteris Christoforou w imieniu grupy PPE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Zoltán Balczó niezrzeszony, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti i Othmar Karas.

Głos zabrali: Jyrki Katainen, Udo Bullmann i José Manuel Fernandes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.4 protokołu z dnia 12.12.2017.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności