Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0276(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0198/2017

Texte depuse :

A8-0198/2017

Dezbateri :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Voturi :

PV 12/12/2017 - 5.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0478

Proces-verbal
Marţi, 12 decembrie 2017 - Strasbourg

4. Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Udo Bullmann și José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Udo Bullmann și José Manuel Fernandes și-au prezentat raportul.

Au intervenit: Eva Kaili (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE) și Inés Ayala Sender (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN).

A intervenit Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Mercedes Bresso (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Krzysztof Hetman (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Lefteris Christoforou, în numele Grupului PPE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Zoltán Balczó, neafiliat, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, David Coburn, André Elissen, Lambert van Nistelrooij, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Gabriel Mato, Isabelle Thomas, Maria Spyraki, Pedro Silva Pereira, Romana Tomc, Daniele Viotti și Othmar Karas.

Au intervenit: Jyrki Katainen, Udo Bullmann și José Manuel Fernandes.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.4 al PV din 12.12.2017.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Aviz juridic - Politica de confidențialitate