Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0289(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0374/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0374/2017

Συζήτηση :

PV 11/12/2017 - 17
CRE 11/12/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0475

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

5.1. Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2017)0475)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου