Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0284(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0378/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0378/2017

Συζήτηση :

PV 27/03/2019 - 26
CRE 27/03/2019 - 26

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.5
CRE 12/12/2017 - 5.5
PV 28/03/2019 - 8.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0322

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

5.5. Απόφαση να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις: Κανόνες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίο για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Εγκρίνεται

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, Tiemo Wölken (εισηγητής) και Angelika Niebler.

Tiemo Wölken, μετά την ψηφοφορία και ενόψει των αποτελεσμάτων της, για να ζητήσει να αφαιρεθεί το όνομά του από την έκθεση και Virginie Rozière.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου