Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0284(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0378/2017

Ingediende teksten :

A8-0378/2017

Debatten :

PV 27/03/2019 - 26
CRE 27/03/2019 - 26

Stemmingen :

PV 12/12/2017 - 5.5
CRE 12/12/2017 - 5.5
PV 28/03/2019 - 8.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0322

Notulen
Dinsdag 12 december 2017 - Straatsburg

5.5. Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

Vóór de stemming, Tiemo Wölken (rapporteur) en Angelika Niebler.

Tiemo Wölken, na de stemming, gezien de uitslag daarvan, om te verzoeken dat zijn naam wordt geschrapt in het verslag, en Virginie Rozière.

Juridische mededeling - Privacybeleid