Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0284(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0378/2017

Ingivna texter :

A8-0378/2017

Debatter :

PV 27/03/2019 - 26
CRE 27/03/2019 - 26

Omröstningar :

PV 12/12/2017 - 5.5
CRE 12/12/2017 - 5.5
PV 28/03/2019 - 8.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0322

Protokoll
Tisdagen den 12 december 2017 - Strasbourg

5.5. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

Före omröstningen, Tiemo Wölken (föredragande) och Angelika Niebler.

Tiemo Wölken, efter omröstningen och med hänsyn till omröstningsresultaten, som begärde att hans namn skulle strykas från betänkandet samt Virginie Rozière.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy