Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2199(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0398/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0398/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0479

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

5.6. Aίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Eleonora Forenza (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Eleonora Forenza [2017/2199(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0479)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου