Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2220(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0397/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0397/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0480

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

5.7. Αίτηση για την άρση της ασυλίας της Ingeborg Gräßle (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Ingeborg Gräßle [2017/2220(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0480)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου