Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0175(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0331/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0331/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0481

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

5.8. Τελωνειακοί δασμοί στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής ΗΠΑ ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (κωδικοποίηση) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0481)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου