Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0058(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0376/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0376/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0482

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

5.9. Συμφωνία ΕΚ-ΗΠΑ σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου [13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0482)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου