Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0901(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0393/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0393/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0486

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

5.13. Ανανέωση της εντολής του Προέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την ανανέωση της θητείας του Προέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης [N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2017)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0486)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου