Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 december 2017 - Straatsburg

5. Stemmingen
Volledige verslagen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Duurzaam beheer van externe vissersvloten ***II (stemming)

5.2. Amendementen op verschillende verordeningen betreffende landbouw en plattelandsontwikkeling ***I (stemming)

5.3. Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 ***I (stemming)

5.4. Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen ***I (stemming)

5.5. Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s ***I (stemming)

5.6. Verzoek om verdediging van de voorrechten en van de immuniteit van Eleonora Forenza (stemming)

5.7. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ingeborg Gräßle (stemming)

5.8. Douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de VS ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

5.9. Overeenkomst EG/VS over luchtvervoer *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

5.10. Overeenkomst EU-Zwitserland inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

5.11. Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (goedkeuring) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

5.12. Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kazachstan (resolutie) (stemming)

5.13. Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

5.14. Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering (stemming)

5.15. Naar een digitale handelsstrategie (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid