Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 decembrie 2017 - Strasbourg

5. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe ***II (vot)

Proiect de recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și Consiliului privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2017)0475)


5.2. Modificări ale mai multor regulamente din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului referitor la normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Albert Deß (A8-0380/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0476)


5.3. Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea menținerii actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0477)


5.4. Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Udo Bullmann și José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0478)


5.5. Decizie de a iniția negocieri interinstituționale: Norme privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Înaintea votării, Tiemo Wölken (raportor) și Angelika Niebler.

Tiemo Wölken, după votare și după ce a văzut rezultatele votării, pentru a solicita retragerea numelui său de pe raport și Virginie Rozière.


5.6. Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților Eleonorei Forenza (vot)

Raport referitor la cererea de apărare a privilegiilor și imunităților Eleonorei Forenza [2017/2199(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0479)


5.7. Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Ingeborg Gräßle (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Ingeborg Gräßle [2017/2220(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0480)


5.8. Drepturi vamale la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (text codificat) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0481)


5.9. Acordul privind transportul aerian dintre UE și SUA *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte [13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0482)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


5.10. Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră [13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0483)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


5.11. Acordul de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan (aprobare) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0484)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


5.12. Acordul de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan (rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte [2017/2035(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0485)


5.13. Reînnoirea mandatului președintei Comitetului unic de rezoluție * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea Comisiei de reînnoire a mandatului președintei Comitetului unic de rezoluție [N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)
(vot secret)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 12.12.2017)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0486)


5.14. Raport privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice (vot)

Raport referitor la raportul privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice [2017/2069(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportoare: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0487)


5.15. Către o strategie în domeniul comerțului digital (vot)

Raportul referitor la tema „Către o strategie în domeniul comerțului digital” [2017/2065(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0488)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate