Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Albert Deß - A8-0380/2017
Estefanía Torres Martínez και Momchil Nekov

Έκθεση Julie Girling - A8-0258/2017
Diane James και Seán Kelly

Έκθεση Udo Bullmann και José Manuel Fernandes - A8-0198/2017
Seán Kelly, Νότης Μαριάς, Ivana Maletić, Paloma López Bermejo και Thomas Mann

Έκθεση Beatriz Becerra Basterrechea - A8-0385/2017
Rory Palmer, Tatjana Ždanoka, Diane James και Adam Szejnfeld

Έκθεση Marietje Schaake - A8-0384/2017
Jude Kirton-Darling.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου