Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 decembrie 2017 - Strasbourg

6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Albert Deß - A8-0380/2017
Estefanía Torres Martínez și Momchil Nekov

Raport Julie Girling - A8-0258/2017
Diane James și Seán Kelly

Raport Udo Bullmann și José Manuel Fernandes - A8-0198/2017
Seán Kelly, Notis Marias, Ivana Maletić, Paloma López Bermejo și Thomas Mann

Raport Beatriz Becerra Basterrechea - A8-0385/2017
Rory Palmer, Tatjana Ždanoka, Diane James și Adam Szejnfeld

Raport Marietje Schaake - A8-0384/2017
Jude Kirton-Darling.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate