Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. decembra 2017 - Štrasburg

6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Albert Deß - A8-0380/2017
Estefanía Torres Martínez a Momchil Nekov

Správa: Julie Girling - A8-0258/2017
Diane James a Seán Kelly

Správa: Udo Bullmann a José Manuel Fernandes - A8-0198/2017
Seán Kelly, Notis Marias, Ivana Maletić, Paloma López Bermejo a Thomas Mann

Správa: Beatriz Becerra Basterrechea - A8-0385/2017
Rory Palmer, Tatjana Ždanoka, Diane James a Adam Szejnfeld

Správa: Marietje Schaake - A8-0384/2017
Jude Kirton-Darling.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia