Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 december 2017 - Strasbourg

6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Albert Deß - A8-0380/2017
Estefanía Torres Martínez och Momchil Nekov

Betänkande Julie Girling - A8-0258/2017
Diane James och Seán Kelly

Betänkande Udo Bullmann och José Manuel Fernandes - A8-0198/2017
Seán Kelly, Notis Marias, Ivana Maletić, Paloma López Bermejo och Thomas Mann

Betänkande Beatriz Becerra Basterrechea - A8-0385/2017
Rory Palmer, Tatjana Ždanoka, Diane James och Adam Szejnfeld

Betänkande Marietje Schaake - A8-0384/2017
Jude Kirton-Darling.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy