Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 grudnia 2017 r. - Strasburg

9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Nieobecności Ignazia Corrao na posiedzeniach w dniu 26 października 2015 r. i 1 marca 2017 r. zostały usprawiedliwione.

Ignazio Corrao poinformował, że był obecny na posiedzeniach w dniu 25 lutego 2015 r., 14 grudnia 2015 r., 24 lutego 2016 r., 25 maja 2016 r. i 16 stycznia 2017 r., ale jego nazwisko nie figuruje na listach obecności.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności